0887 49 71 76 eshop@intercosmetica.bg; Продукти директно от официалния вносител за България!

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Политика на поверителност и защита на личните данни, можете да видите тук.

Политика за използване на бисквитки, можете да видите тук

1. ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

  1. Настоящият документ съдържа Общи условия за ползване, съгласно които търговецът „Интеркозметика“ ООД предоставя стоки и услуги на Потребителите/клиентите си както посредством интернет страницата www.intercosmetica.bg, така и в магазина и в Учебния център към офиса на фирмата, на адрес: гр. София, ул. Бесарабия 108 В, ет.2
  2. "Потребител" е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн страницата intercosmetica.bg, или е посетил физическия магазин на фирмата, или е записан в който и да е от обучителните модули на Интеркозметкика. В сайта на Интеркозметика има две възможности за регистрацията на потребителите:

- Клиент – всеки потребител, който НЕ Е маникюрист, фризьор, собственик или управител на салон.

- Професионалист(Салон)  -  всеки потребител, който е маникюрист, фризьор, собственик  или управител на салон.

  1. "Поръчка" е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки, заявка за покупка на стоки по телефона, заявка изпратена по електронна поща
  2. "Услуги" са всички действия, осъществявани от „Интеркозметика” ООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставката на стоки от настоящия сайт, както и обучението, провеждано от нас.
  3. „Онлайн сайт“- Настоящият уебсайт www.intercosmetica.bg, който предлага козметични и други продукти и услуги, и информация за провежданите от нас обучения.

2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

2.1. Собственик на уебсайта www.intercosmetica.bg e фирма „Интеркозметика“ООД, ЕИК131179716, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Бесарабия 108 В, ет.2, пк 1517, ДДС номер: BG131179716, и-мейл: office@intercosmetica.bg, телефони: 02/ 961 5775, 0887 49 71 76 - шоурум, 0888 78 00 97 - обучение

2.2. „Интеркозметика“ ООД администрира електронния магазин intercosmetica.bg , намиращ се на домейн intercosmetica.bg. „Интеркозметика“ ООД като компания с всичките си дейности, включително и електрония си магазин и уеб сайт intercosmetica.bg щe бъде наричана по-долу „Интеркозметика“ ООД.

2.3. „Интеркозметика“ ООД предоставя на клиентите си и възможност:

- да се запознаят с продуктите и да осъществят покупка във физически магазин на адрес: гр. София, ул. Бесарабия 108 В, ет.2,

- да се възползват от обученията, предлагани от Учебен център отново на адрес: гр. София, ул. Бесарабия 108 В, ет.2.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия обвързват всички Потребители /клиенти на електронния магазин intercosmetica.bg, физическия магазин на компанията, както и записалите се потребители за 1 или повече модули на обучение, провеждани от „Интеркозметика” ООД.

3.2. Използването на  електронния магазин intercosmetica.bg, както и покупката на стоки от физическия магазин и записването, в който и да е модул на обучение Учебен център Интеркозметика означава, че Потребителят/клиентът се е запознал внимателно с Общите условия за ползване, изцяло се е съгласил със същите и се задължава да ги спазва. Същите общи условия могат да бъдат намерени във футъра на сайта на intercosmetica.bg под наименование Общи условия - https://intercosmetica.bg/general-terms, както и на място в офиса на Интеркозметика.

3.3. Общите условия за ползване могат да бъдат променени едностранно от „Интеркозметика“ ООД по всяко време, по собствено усмотрение или ако промени са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители/клиенти. „Интеркозметика” ООД ще информира за това Потребителите/клиентите си чрез актуализиране на Общите условия за ползване на интернет страницата си.

3.4. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано.

3.5. Електронният магазин intercosmetica.bg може да съдържа линкове към други сайтове/страници. „Интеркозметика” ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове/страници, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

3.6. В съдържанието на сайта intercosmetica.bg са използвани запазени знаци, лога и марки, снимки на продукти, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на „Интеркозметика” ООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на сайта, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона.

4.ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

4.1. Дружеството „Интеркозметика“ООД е регистрирано в Комисията за защита на личните данни като Администратор на лични данни. 

4.2. Предоставяйки лични или други данни, Потребителят/клиентът се съгласява, че те могат да бъдат използвани от „Интеркозметика“ ООД за следните цели – регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчани услуги, издаване на сертификати, осчетоводяване, връзка с потребителя/клиента в случай на възникнали проблеми по повод негова поръчка или разглеждане на исканията му. Чрез допълнително изразено изрично съгласие, потребителят може да получава по и-мейл бюлетин от фирмата с актуални промоционални предложения, както и информация за нови продукти, обучения и намаления.

4.3. Предоставяйки свои данни на „Интеркозметика“ ООД потребителят/клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързва „Интеркозметика“ ООД или трети лица, които могат да бъдат куриери, партньори на „Интеркозметика“ ООД, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества, когато това е предвидено от конкретното законодателство и др.

4.4. С предоставянето на свои лични данни на „Интеркозметика“ ООД Потребителят/клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в базата данни „Интеркозметика“ ООД, и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в Общите условия за ползване и политиката за поверителност на дружеството и държавните изисквания.

4.5. „Интеркозметика“ООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия за ползване. „Интеркозметика“ ООД защитава личните данни на Потребителя/клиента, станали му известни при извършване на заявление за покупка или регистрация за обучение, като това задължение отпада в случай, че Потребителят/клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия за ползване, „Интеркозметика” ООД може да използва личните данни на Потребителя/клиента единствено и само за предвидените цели. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни нормативни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави, както и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни относно свободното движение на такива данни.

4.6. Желанието си да бъде информиран какви лични данни се съхраняват за него, както и същите да бъдат редактирани или изтрити, Потребителят/клиентът може да изрази по всяко време, като се свърже с „Интеркозметика” ООД по какъвто и да е начин, включително по имейл, по телефон, по пощата и др.

4.7. На разположение на потребителите за по-подробна информация във връзка със защитата на личните им данни е детайлната ни Политика за поверителност, намираща се на интернет страницата www.intercosmetica.bg   - https://intercosmetica.bg/privacy-policy

5. РЕГИСТРАЦИЯ И ПАЗАРУВАНЕ

5.1.  В сайта intercosmetica.bg могат да се регистрират:

- Клиенти, които имат достъп до цени на дребно и продукти, подходящи за домашна употреба.

- Професионалист (Салони) – маникюристи, фризьори, собственици на салони или управители на салони с достъп до цени на едро.

5.2. С регистрацията клиентът активно избира да приеме настоящите Условия. Регистрацията се извършва по следните начини:

- За Клиент:  предоставяне на следните данни - Име и фамилия, имейл адрес, парола.

- За Професионалист (Салон): име и фамилия, имейл адрес, мобилен телефон, парола, тип потребител (Избира между: маникюрист, фризьор, собственик/управител на салон, друго), име на салон, град, телефон на салона, адрес на салона, година и фирма на първи завършен курс, снимка на сертификат, удостоверяващ, че е фризьор или маникюрист (на който следва да заличи всички лични данни без ИМЕ, което трябва да съвпада с регистрираното име).

5.3. Регистрираните потребители получават имейл с потвърждение на регистрацията си. Потребители, регистрирани като Клиент получават автоматичен достъп. Потребители регистрирани като Професионалист (Салон) получават достъп до 48 часа в работно време от поденелник до петък, тъй като се извършва допълнително потвърждение на предоставената от тях информация.

5.4. Ако потребителят Професионалист (Салон) не отговаря на посочените условия за регистрация или не е въвел всички необходими данни, регистрацията му може да бъде отказана. В този случай той получава информиращ имейл за отказ.

5.5. Поръчка, направена по телефона - информацията за поръчката съдържа изброяване на поръчаните продукти, имената на клиента, данни за фактура при нужда, телефон за връзка и адрес за доставка.

5.6. Потребителите имат възможност да се запознаят с продуктите и да осъществят покупка във физическия магазин на адрес: гр. София, ул. Бесарабия 108 В, ет.2.

ПОРЪЧКА НА СТОКИ

5.6. Потребителят/клиентът заявява желанието си да поръча и закупи стока през електронния магазин intercosmetica.bg като направи поръчка по електронен път или по телефона. Същата се регистрира съответно от самия него или от служител на „Интеркозметика” ООД от негово име.

Поръчките по електронен път се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Обработването и изпращането на поръчки, постъпили онлайн, се осъществява всеки работен ден от 09.00 – 18.00 ч., от понеделник до петък, с изключение на официалните празници.

5.7. Генерирането на поръчка по електронен път през електронния магазин intercosmetica.bg се осъществява чрез бутона "Добави в кошница" на страницата на всеки продукт и на страница със списъка от продукти. Този бутон добавя избрания продукт в потребителската кошница на Потребителя/клиента, след което същият има възможност да добави още продукти в нея или да продължи към завършване на поръчката. Всяка добавена в кошница за покупки стока може да бъде купена, ако е налична. При завършване на поръчката, Потребителят/клиентът има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане. Потребителят/клиентът може да завърши поръчката като попълни изискваните данни за платец и получател на пратката: имена, имейл, телефон, адрес, както и да избере начина на плащане и доставка. Добавянето на стока в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката. В случай, че има възможност за допълнителни отстъпки, екипът на „Интеркозметика” ООД ще се свърже с потребителя преди финализиране и изпълнение на поръчката му.

5.8. „Интеркозметика” ООД ще изпрати уведомление до Потребителя/клиента за регистриране на направената от него поръчка в системата си, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление „Интеркозметика” ООД прави по електронен път (имейл).

5.9. Затова „Интеркозметика” ООД има правото да не достави част или всички стоки от направената поръчка по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи „Интеркозметика” ООД уведомява за това Потребителя/клиента чрез телефонно обаждане или по имейл. 

5.10. Договорът за продажба от разстояние между „Интеркозметика” ООД и Потребителя/клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Потребителя/клиента на електронната му поща и/или чрез SMS на уведомление, че стоката е готова за изпращане. В случай, че Потребителят/клиентът е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то уведомлението ще се счита за получено само с изпращането му от „Интеркозметика” ООД, дори ако не е било получено.

5.11. Поръчките и запитванията от страна на Потребителите/клиентите се обработват от операторите на „Интеркозметика” ООД в рамките на официалните работни дни за страната, с работно време от 09:00 до 18:00 часа. Поръчките, заявени след 14:00 часа се обработват на следващия работен ден.

6. ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

6.1. Цените на стоките, обявени в електронния магазин intercosmetica.bg, са крайни, обявени са в лева (BGN) и включват всички данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Цените не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

6.2. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Към цената на поръчаните стоки може да бъде добавена и такса за доставка, в зависимост от избраните от Потребителя/клиента продукти и дестинация на пратката.

За професионалист (салон) доставка на стока с обща стойност над 100 лв. е за сметка на “Интеркозметика” ООД. Цената за доставка на поръчки под 100 лв. е съгласно условията на съответната куриерска фирма.

За потребител Клиент - доставка на стока с обща стойност над 60 лв. е за сметка на “Интеркозметика” ООД. Цената за доставка на поръчки под 60 лв. е фиксирана и е 5/пет/лв.

6.3. „Интеркозметика” ООД има правото да променя обявените в електронния магазин цени, без предварително да уведомява Потребителите/клиентите си за това. При допуснатa техническa грешкa при публикуване на цените „Интеркозметика” ООД има правото да откаже направената поръчка и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя/клиента. При това положение единствената отговорност на „Интеркозметика” ООД е да върне евентуално получената предварително цена на стоката.

7.НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

7.1. Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката Потребителят/клиентът плаща дължимата сума на куриера.

7.2. Чрез банков превод по следните сметки:

ПроКредит Банк

BIC: PRCBBGSF

Банкова сметка: BG60PRCB92301005556313

Стоката се изпраща след постъпване на сумата по банковата сметка на фирма Интеркозметика:

8. ДОСТАВКА НА СТОКИ

8.1. „Интеркозметика” ООД се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки еднолично или чрез куриерската фирма „СПИДИ“ ООД на адрес, посочен от потребителя/клиента или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Потребителя/клиента.

8.2. „Интеркозметика” ООД се задължава да осигури подходящо опаковане на стоките и изпращането на съпътстващи документи при тяхно наличие.

8.3. „Интеркозметика” ООД извършва доставка на стоки само на територията на Република България. Цената на доставка на стоките се калкулира след попълване на формата за поръчка от страна на Потребителя/клиента в зависимост от неговите условия за доставка и посочен адрес.

9. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

9.1. Изпълнението на направента поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните възможни причини: 

- Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай „Интеркозметика” ООД ще установи контакт с потребителя/клиента в най-кратки срокове;

- Предоставените от Потребителя/клиента данни са непълни и/или грешни.

9.2. При възникване на проблеми с доставката по вина на „Интеркозметика” ООД всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за сметка на „Интеркозметика” ООД. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя/клиента.

9.3. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на задължения си, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

10. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

10.1. Всеки Потребител/клиент (ако е физическо лице) има право да върне закупената от него една или повече стоки в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването им, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането.

10.1.1. Зa дa yпpaжнитe пpaвoтo cи нa oтĸaз тpябвa дa ни инфopмиpaтe зa peшeниeтo cи дa cе oтĸaжeтe oт дoгoвopa c нeдвycмиcлeнo зaявлeниe. Moжeтe дa изпoлзвaтe:

- CTAHДAPTEH ФOPMУЛЯP ЗA УΠPAЖHЯBAHE ΠPABO HA OTKAЗ и дa ни гo изпpaтитe пo eлeĸтpoннa пoщa нa aдpec office@intercosmetica.bg, Наличен на линка по-долу:

https://www.kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

- eлeĸтpoннa пoщa, ĸaтo ни изпpaтитe имeйл дo aдpec office@intercosmetica.bg

- изпoлзвaтe фopмaтa ни зa ĸoнтaĸт нa cтpaницaтa ни Koнтaĸти.

10.2. Потребителят/клиентът е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане на „Интеркозметика” ООД. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.). Също така същата следва да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка и/или фактура.

10.3. Транспортните разходи по връщане на стоката от Потребителя/клиента към „Интеркозметика” ООД са за сметка на Потребителя/клиента. 

10.4. „Интеркозметика” ООД се задължава да възстанови платената цена на договора, сключен от разстояние, от който Потребителят/клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която Потребителят/клиентът е упражнил правото си на отказ по реда описан в чл. 52 от Закона за защита на потребителите.

11. СТОКИ, ЗА КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

11.1. Потребителят/клиентът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:

- при доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя/клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

- при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; 

12. РЕКЛАМАЦИИ ПРИ УВРЕДЕНА ИЛИ ЛИПСВАЩА ПРАТКА

12.1. Задължение на Потребителя/клиента като получател е да отвори доставената пратка в момента на нейното получаване, в присъствие на куриера, и да провери за щети по пратката или липси от нейното съдържание, които се дължат вследствие на транспортирането. 

12.2. Рекламация за увредена пратка се прави в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриер, с който се попълва констативен протокол в три еднообразни екземпляра. Клиентът (получателят на пратката) е длъжен да изиска оригинала и копие от протокола, след което да се свърже с представител на „Интеркозметика” ООД за завеждане на рекламацията. „Интеркозметика” ООД се ангажира с безплатна подмяна на повредения/липсващия артикул или възстановяване на заплатената от клиента сума, само след предоставянето на протокола от страна на клиента.

13. ДРУГИ УСЛОВИЯ

13.1. „Интеркозметика” ООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.

13.2. „Интеркозметика” ООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето, изчерпването или ограничаването на продуктите и услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта intercosmetica.bg

13.3. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, Потребителят/клиентът има право да отправи спорните въпроси към сътрудник на „Интеркозметика” ООД на посочените контакти за кореспонденция.

13.2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, за всички неразрешени спорове, включително породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти или приспособяване към нововъзникнали обстоятелства, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

13.3. „Интеркозметика” ООД има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, в случай, че Потребителят/клиентът с действията си накърнява доброто име на „Интеркозметика” ООД, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

13.4. Всеки Потребител/клиент има право да сподели становището си по отношение на настоящите общи условия за ползване чрез изпращане на електронно съобщение до „Интеркозметика” ООД на посочения електронен адрес.

14. РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ, ПРОВЕЖДАНО ОТ „ИНТЕРКОЗМЕТИКА” ООД

14.1. „Интеркозметика” ООД провежда специализирано обучение, съобразено с всички професионални стандарти в областта на маникюра, педикюра, ноктопластиката и фризьорството.
14.2. Занятията се провеждат в учебните центрове на „Интеркозметика” ООД по предварително определен график.
14.3. Обучението може да бъде разделено на модули, като учебната такса за всеки курс/модул се определя предварително и не може да се променя след започване на курса и преди приключването му. Всеки модул се заплаща отделно като пълният размер на таксата трябва да бъде внесен в първия ден от започване на съответния курс, а цената включва и всички необходими материали за провеждането му. При предварително записване и плащане за повече от 1 модул се ползва остъпка. При записване и капариране на семинар от ниво 2 по времето на обучение в „Интеркозметика” ООД, курсистът ползва 10% отстъпка. Отстъпката при записване на при записване на 3 модула е 15% и при записване на 4 модула е 20%.
14.4. Записването за модулите се извършва преди началото на курса, като място за курсиста се счита запазено само след заплащане на капаро в размер на 50% от таксата за съответния курс. Капарото за курсове на обща стойност до 100/сто/ лева не подлежи на връщане в случай на отказ от участие на курсист.
14.5. По време на обучението си курсистите получават текущи оценки по теория и практика върху всеки модул, като текучите оценки формират част от крайната оценка в сертификата за завършен курс на обучение в модулите за начално ниво.
14.6. След края на обучението в ниво начинаещи по всеки модул „Интеркозметика” ООД провежда теоретичен и практически изпит и курсистите, положили успешно изпитите, получават сертификат и удостоверение.
14.7. Курсист, който не се е явил на повече от 20% от учебните часове, няма да бъде допуснат до изпит, освен ако усвои пропуснатия материал за своя сметка като се съобрази с текущия график и ангажираността на преподавателя.
14.8. При отказ/неявяване на курсиста на записано обучение, „Интеркозметика” ООД предоставя възможност на курсиста да се включи в следващ курс в рамките на три месеца. След изтичането на срока курсистът губи това право и платените до този момент такси не подлежат на връщане. При всички случаи на пълен отказ на записан курсист от участие в обучение, платеното капаро не подлежи на връщане, а с оглед параметрите на конкретното обучение, страните могат да се споразумеят каква част от пълната цена на курса/модула да се възстанови на отказалия се курсист.
14.9. Курсист, неявил се или непокрил изискването за успешно приключване на обучението, има възможност в рамките от три месеца да се яви на изпит и да покрие необходимите изисквания. След изтичането на срока курсистът губи това право.
14.10. При повторно явяване на финален изпит в теория и практика за съответен модул, се заплаща такса от курсиста в размер на 20 лева с ДДС – изпит теория и 50 лева с ДДС – изпит практика
14.11. При желание на курсиста за провеждане на допълнителни часове в теория и практика за съответен модул се заплаща такса от курсиста в размер на 15 лева с ДДС за астрономически час
14.12. „Интеркозметика” ООД си запазва правото да отстрани курсист при системно нарушаване на реда и дисциплината на учебния процес, при извършване на противозаконни прояви, при застрашаване сигурността на преподавателя или останалите курсисти и при преднамерено нанасяне на щети върху имуществото на фирмата и на клиентите.
14.13. При установяване на някое от горепосочените нарушения и при отстраняване на курсист по решение на „Интеркозметика” ООД, платената от курсиста сума не се възстановява.
14.14. Курсистът се задължава да не разпостранява, преотстъпва, отдава под наем или продава учебните материали предоставени му от Учебни центрове на „Интеркозметика” ООД, както и материали разработени въз основа на проведеното обучение, които са интелектуална собственост на „Интеркозметика” ООД.

Подробна информация за правата си потребителят може да намери на интернет страниците на Комисия за защита на потребителя и Комисия за защита на личните данни.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел. 02/91-53-518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02/933 05 65

факс: 02/988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Moжeтe дa ce инфopмиpaтe oщe зa Baшитe пpaвa нa :

- Интepнeт плaтфopмa зa peшaвaнe нa пoтpeбитeлcĸи cпopoвe (OPC) нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия (EK) cъглacнo Peгyлaция Nо 524/2013 нa EC -wеbgаtе.ес.еurора.еu/оdr/mаіn/іndех.сfm

 Дата на актуализация на Общите условия за ползване: 17.05.2018 г.

 

 

 

Този сайт използва аналитични и проследяващи "бисквитки" с цел предоставянето на по-добра услуга. С посещението си, Вие приемате използването на бисквитки. Повече информация можете да получите в Политика за използване на бисквитки.

Съгласен съм